torsdag 30 oktober 2014

Är ekots siffror om skottlossningar missvisande?

Idag presenterar Ekot data över skottlossningar i Stockholm, Göteborg och Malmö under rubriken "Hundratals skottlossningar - trots ökade insatser". En aspekt på detta som ekot inte lyfter fram är att Malmö sticker ut något oerhört om vi räknar om antalet skottlossningar till att vara relaterat till antalet invånare. Utifrån ekots siffror ligger Malmö nästan 4ggr högre på skottlossningar/capita än Göteborg med en ännu större skillnad mot Stockholms län. Skillnader av den magnituden är uppseendeväckande i normala fall. Frågan är bara om det verkligen är så oerhört mycket fler skjutningar per capita i Malmö än i våra andra storstäder.

Ekot noterar i anslutning till sin grafik att det finns en statistisk osäkerhet här, det saknas "en tydlig gemensam definition av vad man kategoriserar som bekräftad skjutning". Jag berörde detta som kortast i en intervju med fjärde uppgiften (ca 1:40 minuter in), och det kan vara värt att utveckla vidare. Om vi till exempel jämför den statistik över skottlossningar som presenteras i Malmö (se t ex Sydsvenskans grafik från oktober förra året) med statistik i Göteborg (Lista i GP september förra året) kan vi notera en del skillnader.

I Göteborg noteras 42 skottlossningar fram till 14e september förra året, och jag räknar till fem i den listan som inte varit riktade mot ett potentiellt offer. Datan från GP sammanfattas i tabellen nedan:Mot person: Mord
Mot person: Skadad
Mot person:
Ej skada
Ej mot person:
Person närvarande
Ej mot person
5
19
13
3
2Det kan jämföras med att det bland Malmös 101 skjutningar under perioden 1/1 till 22/10 2013 som rapporteras i Sydsvenskan innefattar 52 där brottsrubriceringen är enbart skadegörelse, samt en med skadegörelse plus brott mot ordningslagen (dessutom ett par fall av skadegörelse plus brott mot vapenlagen). Jag har i tabellen nedan försökt sammanfatta brottsrubriceringarna utifrån det allvarligaste brott som finns angivet. Det var under tidsperioden inga dödsfall med skjutvapen i Malmö.Misshandel (inkl grov)
Mordförsök/dråpförsök
/misshandelsförsök
Vapenlagen (inkl grovt) + framkallande av fara för annan
Skadegörelse
Övrigt (Rån/rånförsök/hot/
Olaga förföljelse)
16
19 (15+1+3)
9 (6+3)
53
4
 

En snabb jämförelse av tabellerna ger vid handen att det i Göteborg var 37 fall av skottlossning mot person under den period GPs lista täcker. Sydsvenskans data pekar mot 35 fall av skottlossning mot person med en tidsperiod som är ca 1 månad längre. Om vi tar med även framkallande av fara för annan, brott mot vapenlagen, rån, rånförsök, hot och olaga förföljelse når vi 48 fall. Det ser ut som att en stor del av skillnaden mellan Malmö och Göteborg utgörs av vad som i statistiken är skadegörelsebrott i Malmö. Det kan givetvis vara så att Malmös kriminella är mer förtjusta än Göteborgs kriminella i att skjuta mot annat än människor. Men en inte helt orimlig slutsats kan också vara att det finns en skillnad i vad som registreras som en skottlossning.

Jag har här bara utgått från data som finns offentligt tillgänglig via media, och det här är givetvis inte någon fullständig bild av situationen. Däremot kan det konstateras att siffrorna jag tagit från GP och Sydsvenskan ovan stämmer ganska väl överens med de siffror ekot presenterar. 42 skottlossningar fram till mitten av september i Göteborg enligt GP att jämföra med 57 för hela 2013 i Göteborg enligt ekot. 101 skottlossningar fram till Oktober 2013 i Malmö enligt Sydsvenskan att jämföra med 109 i Malmö för hela året.

Utan att dra alltför långtgående slutsatser kring de siffror ekot rapporterar tror jag vi ska vara försiktiga med att jämföra våra storstäders nivåer av skottlossning. Här i Malmö finns det ett allvarligt problem med skottlossningar, utifrån den statistik jag ovan nämnt ser det ut att vara ungefär lika många skottlossningar mot personer i Malmö som Göteborg trots att Göteborg är en betydligt större stad. Samtidigt är den skillnaden i skottlossningar per capita betydligt mindre än den som framkommer i ekots siffror. Det är här möjligt att en del av de brott som registrerades som skadegörelse egentligen handlar om mordförsök eller liknande, men det framstår som troligt att åtminstone en del av skillnaden mellan Malmö och Göteborg består i att Malmöpolisen verkar vara flitigare i att notera skottlossningar som inte riktar sig mot personer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar