tisdag 13 maj 2014

Alkoholtillstånd och gatuvåld lite mer detaljerat


I gårdagens inlägg gjorde jag en väldigt basal analys av sambandet mellan antal alkoholutskänkningstillstånd i ett område och mängden våld i offentlig miljö i området räknat som anmälningar till polisen. Resultatet, att en nattklubb (alkoholförsäljning efter 01 på natten) kunde associeras med över 5 fall av våld i offentlig miljö i samma område var extremt grovhugget, och troligen missvisande. Jag tänkte idag utveckla analysen till att bli aningen mindre grovhuggen genom några enkla grepp. En faktor som jag redan igår påpekade kan inverka på analysen är att krogarna tenderar att ligga ganska centralt, och ett samband mellan alkoholtillstånd och gatuvåld kan därmed tänkas fånga en mer allmän centrumeffekt snarare än en effekt av alkoholen. Om så är fallet borde sambandet mellan antal alkoholtillstånd och mängden gatuvåld se ungefär likadant ut över hela dygnet. Om det istället faktiskt är så att det är alkoholen som är avgörande borde sambandet vara starkare på kvällar och nätter när mycket av alkoholen intas. För att studera den skillnaden har jag kodat om våld i offentlig miljö till fyra separata dataset som motsvarar förmiddag (06-12), eftermiddag (12-18), kväll (18-24) samt natt (00-06). På kartan nedan ser vi hur det ser ut, vi kan konstatera att det är minst gatuvåld på förmiddagarna, och att gatuvåldet är mest centrerat på nätterna.