fredag 8 november 2013

Utrymme för funderingar

 Jag har under en längre tid funderat över att skapa ett utrymme för att skriva lite mer utvecklade resonemang och tankar kring aktuella kriminalpolitiska frågor och/eller nya vetenskapliga rön i antingen min egen forskning eller sådant jag läser.
Idealt hade jag velat försöka få igång något samarbete kring bloggande med andra kriminologiskt inriktade forskare, men ting tar tid, och tills vidare kör jag igång på egen hand. Min tanke är att jag på denna blogg ska ha utrymme att vid behov utveckla lite längre resonemang än vad som är möjligt att göra på twitter (@mannegerell). Meningen är att det ska ha koppling till kriminologisk forskning, och i huvudsak bör det omfatta tre olika typer av inlägg:
* Kommentarer kring aktuella frågor i samhällsdebatten med kriminologisk relevans
* Exempel/resultat från min egen forskning
* Redovisa (och kommentera) fynd i internationell forskning

Vissa inlägg kommer rimligen bli ganska vetenskapsnördiga, medan andra blir mer populärvetenskapliga till sin karaktär. Vi får se var det landar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar